Al començament de la nostra activitat ramadera, amb la cria del cavall pura raça espanyol, vam intentar aconseguir un cavall noble, morfològicament bo i funcional, sense perdre el caràcter i els moviments que caracteritzen. Tot es així ho hem aconseguit amb part, ja que hem criat grans exemplars amb les millors qualificacions possibles. Tot aquest treball que vam aconseguir va ser fruit de barrejar grans orígens que anaven aconseguint de les millors cabanyes cavallars de tota arreu.

En la actualitat disposem de varies capes d’aquest animal: Torda, Negre, Castanya, Baia, Palomina.